ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28/6/2018

| Νέα του Δήμου
Την Πέμπτη  28 Ιουνίου  στις 4.00 μ.μ.  συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με θέματα:
1.Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2018 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
2.Λήψη απόφασης για τον προσωρινό αποκλεισμό κυκλοφορίας οχημάτων επί της οδού Γιαβάση, από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου προς και έως την οδό Στρ. Τόμπρα τη θερινή περίοδο» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
3.Κατανομή κοινόχρηστου χώρου κεντρικής πλατείας Αγ. Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
4.Συγκρότηση Διοικουσών Επιτροπών των Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας – συμμετοχή Δημοτικών Συμβούλων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου).
5.Καθορισμός ειδικοτήτων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που εγκρίθηκαν με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου).
6.Καταρχήν έγκριση για τη διενέργεια ανοικτού διεθνή διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την προμήθεια «Προμήθεια πετρελαίου, βενζίνης και λιπαντικών οχημάτων» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
7.Έγκριση υλοποίησης Θεατρικών – Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στα σχολεία της Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
8.Συζήτηση και λήψη απόφασης  για τη συνδιοργάνωση του 3ου Μουσικού Φεστιβάλ του Δήμου Αγίας Παρασκευής με την ΕΡΤ καθώς και για τους όρους συμμετοχής του Δήμου σε αυτό (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
9.Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωματικό του για τη δημιουργία 13ου Το.Π.Φ.Υ. Αττικής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
10.Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.)  για το έργο «Ανακατασκευή αύλειων χώρων» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
11.Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.)  για το έργο «Προμήθεια & τοποθέτηση πλαστικού χλοοτάπητα των γηπέδων 5Χ5 του 7ου & 9ου δημοτικών Σχολείων Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
12.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ALCONSOFT A.E.-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το υπ. αριθμό Β133/11-04-2018 ποσού 1.364,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
13.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «Α. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ» και το υπ. αριθμό 1734/03-05-2018 ποσού 1.128,40€ παραστατικό του (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
 
Δημ/ση : 22/6/2018

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software