Γραφείο Απασχόλησης

Πού απευθύνεται το Γραφείο Απασχόλησης;

Το Γραφείο Απασχόλησης, που λειτουργεί στο Δήμο μας από το 2012, απευθύνεται στους ανέργους όλων των ηλικιών, καταγράφοντας τους.

Ποιός είναι ο ρόλος του;

Είναι κυρίως ενημερωτικός . Ενημερώνει,δηλαδή,για τις «ανοιχτές» θέσεις εργασίας, τα προγράμματα απασχόλησης και την επίσκεψη σε ειδικές ιστοσελίδες.

Επίσης, βοηθά στη συμπλήρωση ηλεκτρονικών βιογραφικών και αιτήσεων κυρίως σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ και στις ανανεώσεις καρτών ανεργίας.

Οι δράσεις του;

Οι δράσεις του αφορούν στη λεπτομερή πληροφόρηση των ανέργων και στην επαγγελματική συμβουλευτική με στόχο την βελτίωση δεξιοτήτων, τον κατάλληλο προσανατολισμό για τις ειδικότητες εργασίας, καθώς και τον τρόπο απόκτησης των προσόντων που απαιτούνται.

Πώς επιτυγχάνει τον στόχο του;

Μέσω συνεργασιών. Συνεργάζεται με τον ΟΑΕΔ ,την ΕΝΕΒΑΠ ( την τοπική ένωση Επαγγελματοβιοτεχνών του Δήμου μας) και με προγράμματα ΕΣΠΑ πρόσληψης προσωπικού στο ΝΠΔΔ ΠΑΙΣΔΑΠ.

Επίσης, λειτουργώντας συνδυαστικά με τα προγράμματα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», απεγκλωβίζει τις γυναίκες που φροντίζουν ηλικιωμένους και βαρέως πάσχοντες,ώστε να μπορέσουν να εργαστούν.

Τέλος, πολύ σημαντική είναι η ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική στήριξη που προσφέρει, κυρίως στις άνεργες γυναίκες, στη διαδικασία ένταξης στην αγορά εργασίας.

Πού μπορεί ν´ απευθυνθεί ο ενδιαφερόμενος;

Στο τηλέφωνο 2106080300 (εσωτερικό 1), κάθε Δευτέρα από τις 4 έως τις 8 το απόγευμα.


ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
«Προτεραιότητα Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ»

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software