ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

| Νέα του Δήμου
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, με εισήγηση του Δημάρχου της πόλης Γιάννη Σταθόπουλου, αποφάσισε χθες 21/6, με μεγάλη πλειοψηφία, να προχωρήσει στην πιλοτική εφαρμογή της αποφασιστικής συμμετοχής των πολιτών στην διαμόρφωση του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου.
Η πιλοτική εφαρμογή θα γίνει στην πολεοδομική ενότητα-τετράγωνο του Τσακού μεταξύ των οδών Νεαπόλεως, Ελ. Βενιζέλου, Λ. Κατσώνη, Νεαπόλεως και το ποσό που προτείνεται είναι 150.000 €.  
Η διαδικασία εφαρμογής του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού περιλαμβάνει 4 στάδια:
•Η Δημοτική αρχή συγκαλεί Συνέλευση των κατοίκων της περιοχής, ενημερώνει τους δημότες για το Δημοτικό προϋπολογισμό και καταθέτει προτάσεις για τοπικές παρεμβάσεις, με βάση ένα συνολικό ποσό που προτείνεται για τη συγκεκριμένη πολεοδομική ενότητα. 
•Από τη Συνέλευση συγκροτείται, σε εθελοντική βάση, πενταμελής Συντονιστική Επιτροπή, ανοικτή στις συνεδριάσεις της, η οποία διοργανώνει όσες Συνελεύσεις χρειαστούν, ενημερώνει για προτάσεις της Διοίκησης και καταγράφει τις ιδέες των κατοίκων.
•Ιεραρχούνται τα έργα, οι προμήθειες και εργασίες, που κρίνουν απαραίτητες οι ίδιοι οι κάτοικοι και που η ολοκλήρωσή τους είναι συμβατή με το προβλεπόμενο χρηματικό ποσό και η Συνέλευση παίρνει τις τελικές αποφάσεις, που θα κατατεθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο.
•Επικυρώνονται οι προτάσεις πολιτών από το Δ.Σ. και ξεκινά η υλοποίηση τους. Η Συντονιστική επιτροπή συνεχίζει τη λειτουργία της, για το επόμενο χρονικό διάστημα, τόσο για την παρακολούθηση υλοποίησης των προτάσεων όσο και για τη συλλογή νέων.
Ο Συμμετοχικός Προϋπολογισμός έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε πολλές χώρες του κόσμου, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν είναι διαδεδομένος στην χώρα μας.  Το εγχείρημα εφαρμογής του στο Δήμο μας, για πρώτη φορά, είναι αρκετά δύσκολο στην υλοποίησή του και αποφασιστικό ρόλο για την επιτυχία του θα έχει η ουσιαστική συμμετοχή των κατοίκων της πόλης.
Η μακροπρόθεσμη στόχευση της Δημοτικής αρχής είναι να καταστεί πράξη η συνδιαμόρφωση με τους πολίτες μεγαλύτερου ποσοστού των δαπανών του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου.
 
Δημ/ση : 22/6/2018

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software