Οι πολίτες που επιθυμούν να συναντήσουν τον Δήμαρχο θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού είτε καλώντας στα τηλέφωνα 2132004511 & 2132004512 (Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00-18:00), είτε συμπληρώνοντας την φόρμα.

Χάρτης

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software