Μουσικοκινητικό Εργαστήρι ΑΜΕΑ με ΝΥ

Μιά ακόμα σημαντική δομή του Δήμου Αγίας Παρασκευής

Πώς δημιουργήθηκε το ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΑΜΕΑ με ΝΥ (Νοητική Υστέρηση)

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, καταγράφοντας τις ανάγκες και τα αιτήματα των οικογενειών που έχουν ενήλικα μέλη (άνω των 18 ετών) με Νοητική Υστέρηση και διευρύνοντας την πολιτική του κατά των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού, δημιούργησε το ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΑΜΕΑ με ΝΥ το 2000.

Ποιός είναι ο στόχος του;

Πρωταρχικός στόχος του Μουσικοκινητικού Εργαστηρίου είναι η κοινωνική ενσωμάτωση των ΑΜΕΑ με ΝΥ και η ανάπτυξη δεξιοτήτων. Επίσης, να δώσει στα άτομα αυτά διεξόδους,ώστε να εκμεταλλευτούν τον ελεύθερο χρόνο τους αλλά και να βοηθήσει τους γονείς να αποκτήσουν ελεύθερο χρόνο λόγω των αυξημένων απαιτήσεων φροντίδας των παιδιών τους.

Τί ακριβώς είναι και πώς λειτουργεί;

Στην ουσία,είναι ένας «πολυχώρος εξειδικευμένων δραστηριοτήτων, ανάπτυξης δεξιοτήτων και κατάρτισης» όπου τα άτομα με ΝΥ μπορούν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες, να βελτιώσουν την κοινωνική τους συμπεριφορά , να επικοινωνήσουν, να ψυχαγωγηθούν και να υποστηριχθούν.

Υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα και δράσεις;

Φυσικά. Όπως αναφέρθηκε, τα προγράμματα έχουν δημιουργηθεί μετά από καταγραφή των αναγκών των ατόμων ΑΜΕΑ με ΝΥ και των οικογενειών τους.

Έτσι,οι θεματικές ενότητες και δράσεις που υλοποιούνται είναι οι εξής:

 • ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ( ομάδες κατασκευών, μαγειρικής, θεάτρου, εικαστικών, κηπουρικής, κεραμικής, παραμυθιού, κυκλοφοριακής αγωγής κλπ)
 • ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (μια σύνθετη εκπαιδευτική δραστηριότητα όπου χρησιμοποιείται η Μουσική με Ειδική Φυσική Αγωγή)
 • ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ -ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
  Αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι του προγράμματος βάσει του οποίου τα άτομα με ΝΥ έχουν την ευκαιρία να κάνουν πρακτική άσκηση σε αληθινό εργασιακό περιβάλλον που αποτελεί δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Επιπλέον,με τη συστηματική καθοδήγηση και υποστήριξη εξειδικευμένου υπαλλήλου σε ρόλο Συμβούλου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης,να μπορέσουν να διεκδικήσουν μία θέση εργασίας σε προστατευόμενο εργασιακό περιβάλλον στο πλαίσιο της Υποστηριζόμενης Κατάρτισης και Απασχόλησης.
  Με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσουν τις εργασιακές τους δεξιότητες με στόχο την ενσωμάτωση τους μέσω της απασχόλησης.
  Διότι, δυστυχώς,τα άτομα αυτά συνήθως αποκλείονται όχι μόνο λόγω της αναπηρίας τους αλλά και της προκατάληψης που υπάρχει και που οδηγεί στη λύση της επιδοματικής πολιτικής και όχι στην ενσωμάτωση μέσω της εργασίας. Αξίζει να αναφερθεί ότι άτομα με ΝΥ εργάζονται ήδη στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου μας ενώ άλλα συμμετέχουν στο πρόγραμμα Υποστηριζόμενης Κατάρτισης που υλοποιείται στο Μουσικοκινητικό Εργαστήριο ΑΜΕΑ.
 • ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ από εξειδικευμένο προσωπικό για την στήριξη των ΑΜΕΑ και των οικογενειών τους.
 • ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ όπου διδάσκονται κοινωνικές δεξιότητες, τρόποι καλής συμπεριφοράς και απόκτηση υγιεινών συνηθειών .
 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Να σημειωθεί ότι οι ωφελούμενοι του ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΕΑ με ΝΥ είναι αποκλειστικά κάτοικοι του ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
«ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ»

Τηλ. Επικοινωνίας

Κοινωνική Υπηρεσία

ΜΣΚΝ Εργαστήρι ΑΜΕΑ με ΝΥ

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software