Γ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ: ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ

| Νέα του Δήμου
vila iolaH αρχικά αναρτηθείσα από το Τμήμα Δημοτικών Οργάνων στη «Διαύγεια», εντός του νόμιμου χρονικού διαστήματος, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής για την απόκτηση του Κτήματος και της Βίλας Ιόλα επειδή απαιτείτο λεπτομερής αναφορά κειμένων και καταχώριση όλων των απαραίτητων εγγράφων που την συνοδεύουν δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί εντός ολίγων ημερών.
Ακριβώς, δε, επειδή κάθε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να έχει ορθή επανάληψη, χρησιμοποιήσαμε αυτήν τη δυνατότητα και έτσι έγινε προσθήκη του συνόλου της εισήγησης των Αντιδημάρχων, εισήγηση η οποία όχι μόνο δεν είναι εκ διαμέτρου αντίθετη στην αρχική πρόταση του Δημάρχου, αλλά, αντιθέτως, προστατεύει τα συμφέροντα του Δήμου Αγ. Παρασκευής και επισυνάπτεται στην απόφαση μαζί με άλλα συνοδευτικά κείμενα υπηρεσιών.
Η τελική προς ψήφιση πρόταση στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έκανε δεκτή, στο σύνολό της, ως προσθήκη στο αρχικό κείμενο την ως άνω εισήγηση. Αυτό ακριβώς αποτυπώνεται πλήρως στην ορθή επανάληψη της αναρτηθείσας απόφασης.
Η αναφορά του πρ. Δημάρχου ότι το γεγονός της ορθής επανάληψης είναι δείγμα «μαγειρέματος» ή «παραχάραξης» είναι αναληθής και στερείται σοβαρότητας. 
Τέλος, δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα εκτελεστεί επακριβώς η ως άνω τελική απόφαση και ταυτόχρονα ενημερώνω ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει ενέργειες για την πλήρη υλοποίησή της. 
 
 
Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής
ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
 
Δημ/ση : 4/8/2017

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software