ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΑΣ»

Ξεκινούν τη Δευτέρα 23/11/2015 οι ομάδες και τα προγράμματα του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΑΣ» του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Το Κέντρο Γυναίκας συστάθηκε με την απόφαση 6/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου και είναι Δομή Στήριξης Γυναικών του Δήμου, η οποία θα συμβάλει στην καλύτερη δυνατή υποστήριξη τους σε θέματα ισότητας,  απασχόλησης  και ανεργίας, κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας, δημιουργικότητας, ελεύθερης έκφρασης και ψυχαγωγίας. Το Κέντρο θα λειτουργεί επίσης ως Πολυχώρος δραστηριοτήτων και συνάντησης των γυναικών - δικός τους χώρος- όπου μπορούν να επικοινωνήσουν, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, να ψυχαγωγηθούν και να υποστηριχθούν. 

Οι Ομάδες και τα Προγράμματα είναι τα εξής:

A.   Δράσεις –Προγράμματα (Δωρεάν Συμμετοχή): 

•     Συμβουλευτική για  την  απασχόληση και καταπολέμηση της  ανεργίας

•     Ψυχαγωγικές – επιμορφωτικές εκδηλώσεις 

•     Κοινωνικής  στήριξης  και αλληλεγγύης 

•     Θέματα  ισότητας

•     Νομική  συμβουλευτική 

•     Στήριξη και ανάπτυξη του Κέντρου Γυναίκας

B.  Ομάδες Δραστηριοτήτων: 

•Θεάτρου

•Γραφής και εικόνας 

•Group therapy  (Δωρεάν Συμμετοχή)

•Χοροθεραπείας  

•Ραπτικής 

Αιτήσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής στον 2ο όροφο του Δημαρχείου (Μεσογείων 415-417) τις ώρες 9:00-13:00. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210 6080217 και 213 2004594

 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

kgp

Ημ/νία Δημ/σης : 19/11/2015

 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software