Οι Δράσεις του Δήμου Αγίας Παρασκευής στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας

Έμφαση στην πρόληψη και στην έγκαιρη προετοιμασία

 

Με στοχευμένες δράσεις, επίλυση χρόνιων εκκρεμοτήτων αλλά και την υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών, ο  Δήμος Αγίας Παρασκευής έθεσε σε ύψιστη προτεραιότητα τον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, από την πρώτη κιόλας ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της νέας  διοίκησης.

 

Με στόχο την αποτελεσματικότερη θωράκιση της πόλης αλλά και των περιουσιών των πολιτών, δόθηκε  έμφαση στην πρόληψη και την έγκαιρη προετοιμασία  του Δήμου, καθώς και στην ενίσχυση της συνεργασίας του με όλους τους συναρμόδιους φορείς, προκειμένου να διασφαλιστεί ο καλύτερος δυνατός συντονισμός, σε περίπτωση ανάγκης.

 

Σε αυτό το πλαίσιο ο Δήμος Αγίας Παρασκευής στους 5 πρώτους μήνες θητείας της νέας διοίκησης προχώρησε στις παρακάτω ενέργειες:

 

 • Διαρκής συνεργασία και συντονισμός προληπτικών ενεργειών με όλους τους συναρμόδιους φορείς (Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, Πυροσβεστική κλπ), που απουσίαζε τα τελευταία χρόνια. Επίσης ο Δήμος πλέον συνεργάζεται με άλλους φορείς, όπως η πυροσβεστική, η αστυνομία, γειτονικοί Δήμοι και οι εθελοντικές οργανώσεις, τόσο για την πρόληψη, όσο και για την αποτελεσματική διαχείριση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
 • Δημιουργία δικτύων υποστήριξης μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών και φορέων για καλύτερο συντονισμό και ανταπόκριση, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ενδεικτικά αναφέρεται πως η Πολιτική Προστασία. του Δήμου έχει συνάψει Μνημόνια Συνεργασίας με γειτονικούς Δήμους για την παραχώρηση χώρων καταφυγής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Στον τομέα της επιχειρησιακής ετοιμότητας υλοποιούνται τα εξής:

 • Από την 1η Ιουνίου 2024, γίνεται 24ωρη επιτήρηση με drones στον Υμηττό, από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με το ΣΕΠΠΒΑΤΥ
 • Πραγματοποιείται 24ωρη περίπολος σε όλο τον Υμηττό από την ΕΜΑΚ
 • Τακτικές περιπολίες της ΔΙΑΣ
 • Εφαρμόζεται το πρόγραμμα Antinero(Ολοκληρωμένο Σχέδιο Προστασίας Δασών) στον Υμηττό, από το Δασαρχείο
 • Ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση του Πυροφυλακίου στη θέση Τρίστρατο από το ΣΠΑΥ
 • Τοποθετήθηκαν κάμερες στο Λόφο Τσακού από το ΣΠΑΥ

Επίσης από τον ΣΕΠΠΒΑΤΥ:

 • Στελεχώθηκε το Φυλάκιο Πέτρινο από εθελοντές του Σωματείου
 • Πραγματοποιήθηκαν περιπολίες με ένα All Terrain Vehicle εφοδιασμένο με αντλία πυρόσβεσης και δεξαμενή νερού 110 λίτρων

Στον τομέα  της προετοιμασίας από πλευράς Δήμου έχουν γίνει τα εξής:

 • Πολύ έγκαιρα ολοκληρώθηκαν οι καθαρισμοί των δασικών εκτάσεων σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς
 • Ολοκληρώθηκαν επίσης σε σύντομο χρονικό διάστημα και οι αποψιλώσεις τόσο των οικοπέδων του Δήμου όσο και όσων ιδιωτών δεν είχαν μεριμνήσει για τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους.
 • Ο Δήμος παρέλαβε από τον ΣΠΑΥ 1 ακόμη πυροσβεστικό όχημα, με τον στόλο πλέον να αριθμεί 3 οχήματα. Επίσης σε ότι αφορά τα μηχανήματα έργου που έχει στη διάθεση του, είναι εξοπλισμένος με  1 Υδροφόρα, 1 Εκσαφέα – Φορτωτή, 1 Φορτηγό ανατρεπόμενο και 7 Φορτηγά Pick up.
 • Δημιουργήθηκε Μητρώο Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών προκειμένου να απομακρυνθούν κατά προτεραιότητα σε περίπτωση κινδύνου.

Τέλος με στόχο την ενίσχυση των δράσεων πρόληψης  αλλά και τον εκσυγχρονισμό της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας ο  Δήμος Αγίας Παρασκευής προχώρησε στα εξής:

 • Δόθηκε προτεραιότητα στην εκπόνηση του σχεδίου πολιτικής Προστασίας «ΙΟΛΑΟΣ» και στο «Ειδικό Σχέδιο Οργανωμένης Απομάκρυνσης Πολιτών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών», τα οποία θα είναι προσβάσιμα από όλους τους πολίτες, μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου.  
 • Εκπονήθηκε ειδικό εξειδικευμένο για το Δήμο, σχέδιο πρόληψης δασικών πυρκαγιών, το οποίο εφαρμόζεται ανάλογα με τον ημερήσιο δείκτη επικινδυνότητας. Βάσει του ανωτέρω σχεδιασμού η Αστυνομία απαγορεύει την πρόσβαση στον Υμηττό μέσω του μονοπατιού 10 και της οδού Ανατολικής Μεσογείου όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι στο 4 και 5
 • Μέσω του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» βρίσκεται σε εξέλιξη ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός ύψους 600χιλ. Ευρώ για την προμήθεια πληροφοριακών συστημάτων έκτακτων αναγκών, εξοπλισμού επιτήρησης, επικοινωνιακού εξοπλισμού και εκπαίδευσης του προσωπικού
 • Δίνεται έμφαση στη συνεχή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τους κινδύνους, τα μέτρα πρόληψης και τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
 • Έχει ήδη κατατεθεί στο Πράσινο Ταμείο, αίτημα για χρηματοδότηση δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών, που θα επιβραδύνουν ή και θα ανακόψουν μία πυρκαγιά που απειλεί κατοικημένες περιοχές.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software