Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-ΕΣΕΚΚ Δήμου Αγίας Παρασκευής

| Νέα του Δήμου
Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-ΕΣΕΚΚ Δήμου Αγίας Παρασκευής

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Αγίας Παρασκευής εντάχθηκε στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» έτους 2021 και συγκεκριμένα στη Δράση «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων έχει ως στόχο να συμβάλει στην ολοκλήρωση της εφαρμογής του σχεδίου πόλης, μέσω της απόκτησης των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και προσανατολίζεται στην καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης για τους παραπάνω χώρους για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση.

Σε πρώτη φάση, πραγματοποιήθηκε καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των χαρακτηρισμένων χώρων για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. Οικ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/57771/774/14-6-2021 Εγκυκλίου Τεχνικών Οδηγιών και της τροποποίησής της, στα Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. καταγράφονται όλοι οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι που προβλέπονται στο ρυμοτομικό σχέδιο ενός Δήμου, είτε έχουν ήδη αποκτηθεί, είτε η απαλλοτρίωσή τους δεν έχει συντελεστεί για οποιοδήποτε λόγο.

Εν συνεχεία, οι χώροι αυτοί κατηγοριοποιούνται, ομαδοποιούνται και γίνεται ιεράρχηση των ενεργειών με βάση την αναγκαιότητα απόκτησης του κάθε χώρου.

Με την έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου διευκολύνεται η ολοκλήρωση του σχεδίου πόλης και δίνεται πλέον η δυνατότητα στον δήμο να εξασφαλίσει την ιδιοκτησία δημόσιων χώρων και στη συνέχεια να τα αξιοποιήσει, ώστε να τα αποδώσει στους πολίτες.

Στην εισήγηση του ο κ. Μυλωνάκης τόνισε πως το ΕΣΕΚΚ αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δήμο, καθώς μετά από χρόνια ανοίγει ο δρόμος για να μπει μία τάξη στην πόλη της Αγίας Παρασκευής.

«Σε μία πόλη, όπως η δική μας, η οποία επιλέγεται ως μόνιμη κατοικία από διαρκώς αυξανόμενο αριθμό προσώπων, με πλούσια οικοδομική δραστηριότητα, αλλά και η οποία αποτελεί πόλο ευρείας εμπορικής δραστηριότητας, το ΕΣΕΚΚ μας βοηθά ουσιαστικά να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και να αξιοποιήσουμε τους ελεύθερους χώρους μας για να τους χαίρονται όλοι οι κάτοικοι της Αγίας Παρασκευής. Με τρόπο σύγχρονο, περιβαλλοντικά φιλικό και έντονα αναπτυξιακό», ανέφερε ο δήμαρχος και προανήγγειλε πως σύντομα θα ακολουθήσει και το Σχέδιο Αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας

Ο αντιδήμαρχος Αξιοποίησης και Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας Σωτήρης Παπαμιχαήλ, χαρακτήρισε την κατάρτιση του πρώτου ΕΣΕΚΚ ως «μια ελπιδοφόρα αφετηρία της νέας δημοτικής Αρχής στον κρίσιμο τομέα της εξασφάλισης χώρων που προορίζονται για την κοινή χρήση» και πρόσθεσε:

«Στο Σχέδιο για πρώτη φορά καταγράφονται, κατηγοριοποιούνται και ιεραρχούνται οι υπό απαλλοτρίωση χώροι. Αν και ως δήμος έχουμε καθυστερήσει, καθώς δεν κατατέθηκαν αιτήσεις χρηματοδότησης απαλλοτριώσεων ούτε το 2021, ούτε το 2022, ούτε το 2023 και η ανάθεση του Σχεδίου που εισηγούμαστε έγινε τον Οκτώβριο 2023, εν τούτοις είμαστε βέβαιοι ότι θα καταφέρουμε να αποδώσουμε στους δημότες και στους κατοίκους αυτό που τους αξίζει, δημόσιους χώρους σύγχρονους και ασφαλείς».

Η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από το Πράσινο Ταμείο.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software