Η Γη μας «φωνάζει». Ας την ακούσουμε! Μήνυμα του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής Γιάννη Μυλωνάκη με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

| Νέα του Δήμου
Η Γη μας «φωνάζει». Ας την ακούσουμε!  Μήνυμα του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής Γιάννη Μυλωνάκη με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

 Η Γη μας «φωνάζει». Ας την ακούσουμε!

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος αποτελεί μια υπενθύμιση για την ατομική και συλλογική μας ευθύνη να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να διασφαλίσουμε την υγεία του πλανήτη μας.

Ειδικά τα τελευταία χρόνια που οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης είναι δραματικά παρούσες, δεν υπάρχει το παραμικρό περιθώριο εφησυχασμού. Αποτελεί καθήκον αλλά και υποχρέωση μας στις επόμενες γενιές, να εργαστούμε και να συνεργαστούμε σε όλα τα επίπεδα διοίκησης για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη των φυσικών μας πόρων.

Για εμάς στο Δήμο Αγίας Παρασκευής αποτελεί προτεραιότητα η δρομολόγηση δράσεων που συμβάλλουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της πόλης μας, συνεισφέρουν στη μείωση των λειτουργικών μας δαπανών, την αξιοποίηση των τοπικών πόρων, την ανάδειξη καλών πρακτικών και δράσεων της κυκλικής οικονομίας και εναρμονίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Προς αυτή την κατεύθυνση καθημερινά υλοποιούμε έργα εξωραϊσμού και τόνωσης του πρασίνου αλλά και δράσεις πρόληψης για την προστασία του φυσικού μας πλούτου. Παράλληλα μετά από χρόνια αδράνειας επαναφέραμε τη λειτουργία των καφέ κάδων, με στόχο την ενίσχυση της ανακύκλωσης αλλά και την εξοικονόμηση πόρων στην πόλη μας, ενώ συμμετείχαμε στην «Ώρα της Γης» κλείνοντας τα φώτα του Δημαρχείου και στέλνοντας ένα συμβολικό μήνυμα για την ανάγκη εξοικονόμησης πόρων.

Η Γη μας «φωνάζει». Ας την ακούσουμε!

 

 

 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software