«Το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027» και η κινητικότητα καλλιτεχνών και επαγγελματιών του Πολιτισμού

| Νέα του Δήμου
«Το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027» και η κινητικότητα καλλιτεχνών και επαγγελματιών του Πολιτισμού

Το Γραφείο «Δημιουργική Ευρώπη» Ελλάδας, που υπάγεται στο Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης της Διεύθυνσης  Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής  Ένωσης του Υπουργείου Πολιτισμού, σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίας Παρασκευής, διοργανώνουν την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024 και ώρα 10.00 π.μ., ενημερωτική εκδήλωση στο Πέτρινο Κτίριο του Πολιτιστικού και Αθλητικού Πάρκου Κέντρου “Σταύρος Κώτσης” (πρώην στρατόπεδο Σπυρούδη – Σπάρτης 1) Αγίας Παρασκευής, με θέμα:

«Το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027»

και η κινητικότητα καλλιτεχνών και επαγγελματιών του Πολιτισμού»

Στόχος της εκδήλωσης είναι να ενημερώσει τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς φορείς της Αττικής και της περιφέρειας για ευκαιρίες χρηματοδότησης, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις.

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη, το μοναδικό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα αποκλειστικά για τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα, δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τους φορείς του πολιτισμού.

Η ανάπτυξη, όμως, του πολιτιστικού τομέα είναι κάτι που, ταυτόχρονα, ενδιαφέρει ευρύτερα την τοπική κοινωνία, καθώς ο πολιτιστικός τομέας ενδυναμώνει το σύνολο της τοπικής οικονομίας. Έτσι, μπορεί να καταστεί και μοχλός τοπικής ανάπτυξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα παρουσιαστούν οι βασικότερες προσκλήσεις του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη / Πολιτισμός. Ειδικότερα:

  • Οι βασικές αρχές που διέπουν το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη,
  • Τα Διακρατικά Σχέδια Συνεργασίας (Cooperation Projects) και τα κεντρικά σημεία της πρόσκλησης,
  • Το πρόγραμμα κινητικότητας καλλιτεχνών και επαγγελματιών του Πολιτισμού Culture Moves Europe.
  • Το Σκέλος MEDIA για τα οπτικοακουστικά μέσα.

Για τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση είναι απαραίτητη η προεγγραφή.

Για την προεγγραφή σας: https://forms.gle/QWG8as4AL3aFwmCa8

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software