Πρόσκληση Διαπαραταξιακής Επιτροπής

| Νέα του Δήμου
Πρόσκληση Διαπαραταξιακής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Αγ. Παρασκευής Αττικής, καλεί τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων που μετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε κοινή σύσκεψη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση ΥΠ.ΕΣ. με αριθμό 17409/23.02.2024 (ΦΕΚ 1450Β/04.03.2024),
την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ. στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο ισόγειο του Δημαρχείου Αγίας Παρασκευής (Λ. Μεσογείων 415-417, 15343, Αγία Παρασκευή).
προκειμένου να καθοριστεί ο τρόπος κατανομής και χρήσης των χώρων που παραχω-ρούνται από τα Δημοτικά συμβούλια στα πολιτικά κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων στα πλαίσια της προεκλογικής τους προβολής ενόψει της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα διεξαχθεί την 9η Ιουνίου 2024, ημέρα Κυριακή (ΦΕΚ 50Α/06.04.2024).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ

 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software