Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, Τετάρτη , 24/07/2024

| Νέα του Δήμου
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, Τετάρτη , 24/07/2024

- Κλειστή η οδός Μάρκου Αυγέρη από την πάροδο Μάρκου Αυγέρη έως την οδό Αγελάου, από τις 07:00 έως 15:00 και 17:30 έως 20:00, λόγω εργασιών σκυροδέτησης. Τα οχήματα προτείνεται να διέρχονται από την οδό Μάρκου Αυγέρη - αριστερά στην πάροδο Μάρκου Αυγέρη - αριστερά ή δεξιά στην οδό Κίτσου Τζαβέλλα.

- Κλειστή η οδός Βάκχου από την οδό Ασημακοπούλου έως την οδό Αρτέμιδος, από τις 07:00 έως 15:00, λόγω εργασιών σκυροδέτησης. Τα οχήματα προτείνεται να διέρχονται από την Λ.Μεσογείων - δεξιά στην οδό Δήμητρος - δεξιά στην οδό Βάκχου - αριστερά στην οδό Αρτέμιδος - δεξιά ή αριστερά στην οδό Αγίου Ιωάννου.

Εργασίες αποκατάστασης βλαβών δικτύων (εταιρείες τηλεφωνίας, εταιρείες ενέργειας, ΕΥΔΑΠ κλπ) δύναται να εκτελούνται χωρίς να προηγηθεί ενημέρωση του Δήμου, λόγω της έκτακτης φύσης τους.
Για οποιοδήποτε άλλη οδό που είναι κλειστή, ο Δήμος Αγίας Παρασκευής δεν έχει λάβει ενημέρωση/χορηγήσει την αντίστοιχη άδεια. Οι πολίτες που διαπιστώνουν ότι έχει κλείσει άλλη οδός, εκτός των αναφερόμενων παραπάνω, μπορούν να μας ενημερώνουν Δευτέρα έως και Παρασκευή, 07:00-15:00 στο 2132004500.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software