Συνάντηση του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής Γιάννη Μυλωνάκη με τον Δήμαρχο Χαλανδρίου Σίμο Ρούσσο

| Νέα του Δήμου
Συνάντηση του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής Γιάννη Μυλωνάκη με τον Δήμαρχο Χαλανδρίου Σίμο Ρούσσο

Ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των δύο Δήμων, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής Γιάννη Μυλωνάκη με τον Δήμαρχο Χαλανδρίου Σίμο Ρούσσο.
Ειδικότερα έμφαση κατά τη συζήτηση δόθηκε στο θέμα της οδού Γαρυττού που βρίσκεται στο όριο των δύο Δήμων. Ο κ. Ρούσσος επισήμανε πως όπως είναι γνωστό η περιοχή μέχρι τον Μάιο του 2023 ήταν εκτός σχεδίου και πρόσθεσε πως τα έργα ομβρίων που απαιτούνται,
συνδέονται με την έγκριση της πράξης εφαρμογής και θα δρομολογηθούν με συνεννόηση των δύο δήμων.

Στο πλαίσιο της συζήτησης ο κ. Μυλωνάκης έθεσε και το θέμα του καταυλισμού των Ρομά για το οποίο έγινε αναλυτική ενημέρωση από τον κ. Ρούσσο για τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα του προγράμματος μετεγκατάστασης που υλοποίησε με ίδιους πόρους ο δήμος Χαλανδρίου.
Ωστόσο ο Δήμαρχος Χαλανδρίου, επεσήμανε τη σημερινή στασιμότητα λόγω της μη χρηματοδότησης από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς.

Επιπρόσθετα η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο Δήμων στα ζητήματα καθαριότητας, με τον κ. Μυλωνάκη να επισημαίνει πως ο Δήμος Χαλανδρίου έχει σημαντικές επιδόσεις σε αυτόν τον τομέα.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software