Σε λειτουργία ο δημοτικός φωτισμός στην Αιγαίου Πελάγους από την Ελβετίας μέχρι και την Γραβιάς

| Νέα του Δήμου
Σε λειτουργία ο δημοτικός φωτισμός στην Αιγαίου Πελάγους από την Ελβετίας μέχρι και την Γραβιάς

Γιάννης Μυλωνάκης: «Διευθετούμε μια εκκρεμότητα και σύντομα θα φωτιστεί όλη η Αιγαίου Πελάγους»

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών σύνδεσης, μία διαδικασία που ήταν σε εκκρεμότητα, τέθηκε σε λειτουργία ο δημοτικός φωτισμός στην οδό Αιγαίου Πελάγους, στο τμήμα από την Ελβετίας μέχρι  την Γραβιάς.

Επισημαίνεται πως άμεσα, υπό το συντονισμό της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, ξεκινούν οι εργασίες αποκατάστασης του δικτύου σύνδεσης προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία έως τα τέλη Μαρτίου όπως έχει δεσμευθεί ο Δήμαρχος Γιάννης Μυλωνάκης και ο οδοφωτισμός στο τμήμα από την λεωφόρο Μεσογείων μέχρι  την Ελβετίας.

Γραφείο Τύπου Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software