Αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού του Πολιτιστικού & Αθλητικού Πάρκου "Σταύρος Κώτσης"

| Νέα του Δήμου
Αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού του Πολιτιστικού & Αθλητικού Πάρκου "Σταύρος Κώτσης"

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από την άμεση αντίδραση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και σε συνεργασία με το Τμήμα Αθλητισμού η βλάβη που διαπιστώθηκε στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού του Πολιτιστικού & Αθλητικού Πάρκου "Σταύρος Κώτσης" έχει επισκευαστεί και η λειτουργία της αθλητικής εγκατάστασης έχει αποκατασταθεί.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software