Αυτοψίες σε υπό εξέλιξη έργα πραγματοποιεί ο Δήμαρχος Αγ. Παρασκευής Γιάννης Μυλωνάκης

| Νέα του Δήμου
Αυτοψίες σε υπό εξέλιξη έργα πραγματοποιεί ο Δήμαρχος Αγ. Παρασκευής Γιάννης Μυλωνάκης

Γ. Μυλωνάκης: «Στόχος μας να διασφαλίσουμε ότι τα έργα θα παραδοθούν έγκαιρα, χωρίς αστοχίες και με τη μικρότερη δυνατή όχληση των δημοτών μας»

 Σειρά αυτοψιών σε υπό εξέλιξη έργα ξεκίνησε ο Δήμαρχος Αγ. Παρασκευής Γιάννης Μυλωνάκης, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών αλλά και τυχόν προβλήματα που έχουν ανακύψει και χρήζουν άμεσης επίλυσης, με στόχο τα έργα να προχωρήσουν απρόσκοπτα.

Ήδη ο κ. Μυλωνάκης, συνοδευόμενος από την Αντιδήμαρχο Υποδομών, Δικτύων και Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Λαμπρινή (Λιάνα) Σιούλα επισκέφθηκε το έργο ανάπλασης της οδού Ειρήνης και επιθεώρησε τις υπό εξέλιξη εργασίες ανέγερσης της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στην περιοχή των Πευκακίων.


Θα ακολουθήσουν αντίστοιχες επισκέψεις στα έργα ανάπλασης στην πλατεία Αγ. Ιωάννου, καθώς και στο εργοτάξιο ανακατασκευής της Βίλας Ιόλα.

Στόχος των επισκέψεων είναι αφενός η διασφάλιση της ακριβούς τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης των εργασιών στη βάση των ισχυόντων συμβάσεων. Αφετέρου η ενδελεχής ενημέρωση για την πορεία των έργων και η εξέταση, σε συνεννόηση με τον ανάδοχο, πιθανών παρεμβάσεων που απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση των έργων και την αποφυγή κακοτεχνιών.

Ο Δήμαρχος Αγ. Παρασκευής επισημαίνει σχετικά:

«Πήραμε την πρωτοβουλία να επιθεωρούμε σε τακτική βάση την πορεία εργασιών σε έργα που είναι σε εξέλιξη στο Δήμο μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε πως θα παραδοθούν έγκαιρα και με την όσο το δυνατόν μικρότερη όχληση, για τους διερχόμενους οδηγούς και τους δημότες μας. Η διοίκηση του Δήμου έχει συνέχεια και σ΄αυτό το πλαίσιο θα μεριμνήσουμε για την αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν οριστεί από τις υπάρχουσες συμβάσεις αλλά και την άμεση παρέμβαση μας, όπου απαιτείται, σε περίπτωση αστοχιών».  Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software