Κλειστά θα παραμείνουν τα Τμήματα Ταμείου και Εσόδων

| Νέα του Δήμου
Κλειστά θα παραμείνουν τα Τμήματα Ταμείου και Εσόδων

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πως το Τμήμα Ταμείου και το Τμήμα Εσόδων θα παραμείνουν κλειστά για τις συναλλαγές με το κοινό στις 02/01/2024 και 03/01/2024 λόγω μετάπτωσης των δεδομένων και έναρξης του συστήματο στο νέο Οικονομικό έτος.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software