ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ αρ. 722 / 2023

| Νέα του Δήμου
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ αρ. 722 / 2023

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την κάτωθι απόφαση.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software