Ανακοίνωση για τα αποτελέσματα εγγραφών και επανεγγραφών (1η φάση) για το Σχολικό Έτος 2023-2024

| Νέα του Δήμου
Ανακοίνωση για τα αποτελέσματα εγγραφών και επανεγγραφών (1η φάση) για το Σχολικό Έτος 2023-2024

Οι ΠΑΙΣΔΑΠ ανακοινώνουν τα αποτελέσματα εγγραφών και επανεγγραφών (1η φάση) για το Σχολικό Έτος 2023-2024.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software