Ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Voucher μέσω ΕΕΤΑΑ στους ΠΑΙΣΔΑΠ για την εγγραφή βρεφών και νηπίων για το σχολικό έτος 2023-2024 και για την 1η φάση επιλογής φιλοξενίας των παιδιών μέσω Δήμου

| Νέα του Δήμου
Ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Voucher μέσω ΕΕΤΑΑ στους ΠΑΙΣΔΑΠ για την εγγραφή βρεφών και νηπίων για το σχολικό έτος 2023-2024 και για την 1η φάση επιλογής φιλοξενίας των παιδιών  μέσω Δήμου

Ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Voucher μέσω ΕΕΤΑΑ στους ΠΑΙΣΔΑΠ για την εγγραφή βρεφών και νηπίων για το σχολικό έτος 2023-2024.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software