Έκκληση Δήμου Αγ. Παρασκευής για μη απόθεση απορριμμάτων λόγω της πυρκαγιάς στη Φυλή

| Νέα του Δήμου
Έκκληση Δήμου Αγ. Παρασκευής για μη απόθεση απορριμμάτων λόγω της πυρκαγιάς στη Φυλή

Η σημερινή πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή της Φυλής, οδήγησε τον ΕΔΣΝΑ (Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής) στο προσωπικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ της περιοχής.

Για τον λόγο αυτό ο Δήμος Αγίας Παρασκευής απευθύνει έκκληση προς τους κατοίκους της πόλης να μην προχωρούν στην απόθεση των απορριμμάτων τους μέχρι να ανακοινωθεί η επαναλειτουργία του ΧΥΤΑ.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software