«Παραχώρηση για χρήση κοινόχρηστων χώρων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων)»

| Νέα του Δήμου
«Παραχώρηση για χρήση κοινόχρηστων χώρων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων)»

Ανακοίνωση του Δήμου Αγίας Παρασκευής αναφορικά με την παραχώρηση κοινώχρηστων χώρων.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software