Ο Δήμος Αγ. Παρασκευής σε συνεργασία με τον Φιλανθρωπικό Σύλλογο «Η αλληλεγγύη για όλους» στο πλευρό των πολιτών

| Νέα του Δήμου
Ο Δήμος Αγ. Παρασκευής σε συνεργασία με τον Φιλανθρωπικό Σύλλογο «Η αλληλεγγύη για όλους» στο πλευρό των πολιτών

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Πολιτιστικού και Φιλανθρωπικού Συλλόγου Αγίας Παρασκευής «Η Αλληλεγγύη για όλους» με το Δήμο Αγίας Παρασκευής, σε επικοινωνία και συνεννόηση με την Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Πρασίνου Κα Ελένη Δάβαρη παραδώσαμε μια αρκετά μεγάλη ποσότητα από πλαστικά καπάκια που συγκεντρώσαμε, από το μέλος του Δ.Σ και Έφορο Πολιτιστικού Κο Αντώνη Ασκοξυλάκη σε άνθρωπο του Δήμου.

Ευχαριστούμε την Αντιδήμαρχο για την άμεση ανταπόκριση στο κάλεσμά μας.

Εμείς συνεχίζουμε το έργο μας και θα είμαστε πάντα δίπλα στο Δήμο και σε κάθε συμπολίτη μας που θα έχει την ανάγκη μας.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software