Μερική προσωρινή τροποποίηση γραμμών λεωφορείων

| Νέα του Δήμου
Μερική προσωρινή τροποποίηση γραμμών λεωφορείων

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την μερική προσωρινή τροποποίηση των κάτωθι γραμμών λεωφορείων.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software