Οδηγίες Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε συνθήκες καύσωνα

| Νέα του Δήμου
Οδηγίες Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε συνθήκες καύσωνα

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, λόγω της επέλασης του καύσωνα «Κλέων» προτρέπει να τους κατοίκους της πόλης μας, να ενημερωθούν για τις πάγιες οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε αντίστοιχε καιρικές συνθήκες που βρίσκονται αναρτημένες στην κάτωθι διεύθυνση.

https://www.fireservice.gr/el/-/h-prostasia-ton-dason-einai-ypothese-olon-mas

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software