Απόφαση Δημάρχου για ανοικτή φανερή πλειοδοτική δημοπρασία

| Νέα του Δήμου
Απόφαση Δημάρχου για ανοικτή φανερή πλειοδοτική δημοπρασία

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής προκηρύσσει ανοικτή φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και παλαιών μεταλλικών τμημάτων οχημάτων-μηχανημάτων που θα περισυλλέγουν από εγκεκριμένη εταιρεία συλλογής και αποσυναρμολόγησης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής – μέλος του επισήμου δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε. – από διάφορα σημεία εντός των ορίων του Δήμου Αγίας Παρασκευής, με τελικό σκοπό την ανακύκλωσή τους.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software