Κανονισμός Διαχείρισης Αποβλήτων & Καθαριότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής

| Νέα του Δήμου
Κανονισμός Διαχείρισης Αποβλήτων & Καθαριότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ενημερώνει τους κατοίκους αναφορικά με τον Κανονισμό Διαχείρισης Αποβλήτων και Καθαριότητας. 

ΔΕΙΤΕ  ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software