Πνευμονολογικό Ιατρείο στο Δημοτικό Ιατρείο Αγίας Παρασκευής

| Νέα του Δήμου
Πνευμονολογικό Ιατρείο στο Δημοτικό Ιατρείο Αγίας Παρασκευής

Η κα. Μπακογιάννη Θεοδώρα ,πνευμονολόγος , θα προσφέρει εθελοντικά ιατρείο , μία φορά τη βδομάδα (ΤΕΤΑΡΤΗ 8.30 -9.30), στο Δημοτικό Ιατρείο  Αγίας Παρασκευής Χειμάρας 22.

Η επίσκεψη θα περιλαμβάνει κλινική εξέταση ασθενών και όπου κρίνεται απαραίτητο θα διενεργείται και σπιρομέτρηση.

Τηλέφωνο για ραντεβού 2106547700

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software