Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού

| Νέα του Δήμου
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Αγίας Παρασκευής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας πέντε (5) μηνών για την αντιπυρική περίοδο.

Υποβολή Αιτήσεων από 31/05/2023 έως και 07/06/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΔ/3584

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΥ/164

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software