Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Αγίας Παρασκευής

| Νέα του Δήμου
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Αγίας Παρασκευής

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προχωρά στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας πέντε (5) μηνών, για την αντιπυρική περίοδο. 

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται από τις 12/05/2023 έως και 19/05/2023.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΔ/3584

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΥ/164

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software