Προκήρυξη παραχώρησης θέσεως περιπτέρου

| Νέα του Δήμου
Προκήρυξη παραχώρησης θέσεως περιπτέρου

Προκηρύσσεται παραχώρηση μιας θέσεως περιπτέρου επί των οδών ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ και Λ. Μεσογείων 421 σε άτομο της παρ. 4 του άρθρου 76 και του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α΄93) {Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), πολύτεκνους και πολεμιστές Κύπρου)

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software