Περιβαλλοντική δράση Δήμου Αγίας Παρασκευής με «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

| Νέα του Δήμου
Περιβαλλοντική δράση Δήμου Αγίας Παρασκευής με «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής στο πλαίσιο της συνεχούς και αγαστής συνεργασίας που διατηρεί με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε σε περιβαλλοντική δράση, εν όψει καλοκαιριού.

Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Παιδείας με τον Πολιτιστικό Αθλητικό Οργανισμό Αγίας Παρασκευής και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησαν σε καθαρισμό του ανοικτού γηπέδου μπάσκετ που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της οδού Νότου, καθώς και του περιβάλλοντος χώρου.

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής και η Διεύθυνση Παιδείας, θέλει να ευχαριστήσει τους εθελοντές από το «Χαμόγελο του Παιδιού» που συμμετείχαν στη δράση, αλλά και για την γενικότερη συνεργασία των δύο πλευρών και ξεκαθαρίζει πως ο Δήμος μας θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό του Οργανισμού προκειμένου να βοηθάει από τη μεριά του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλα τα παιδιά που το έχουν ανάγκη.  

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software