Ματαιώση δημοπρασίας

| Νέα του Δήμου
Ματαιώση δημοπρασίας

Από το Δήμο Αγίας Παρασκευής ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με  τις αρ. 92/2023 (ΑΔΑ: 9ΥΖΩ6Υ-Τ46) και 93/2023 (ΑΔΑ: 9002Ω6Υ- ΞΨ3) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, ματαιώνεται η  προγραμματισμένη για τις 10/04/2023 ημέρα Δευτέρα, φανερή  πλειοδοτική δημοπρασία, για την «εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων για  την τοποθέτηση & συντήρηση στεγάστρων και σύγχρονων μέσων  προβολής μηνυμάτων και τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης σύμφωνα  με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81». 

Ο Δήμαρχος

Βασίλειος Ζορμπάς

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software