Προκήρυξη φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας

| Νέα του Δήμου
Προκήρυξη φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής προκηρύσσει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση & συντήρηση στεγάστρων και σύγχρονων μέσων προβολής μηνυμάτων και τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software