Υπογραφή σύμβασης ανάπλασης οδού Ειρήνης

| Νέα του Δήμου
Υπογραφή σύμβασης ανάπλασης οδού Ειρήνης

Υπογράφηκε σήμερα (Τετάρτη 22/02/2023) η σύμβαση ανάπλασης της οδού Ειρήνης, μεταξύ του Δήμου Αγίας Παρασκευής και της αναδόχου εταιρείας. 

Στα πλαίσια της ανακατασκευής της εν λόγω οδού περιλαμβάνεται:

*η ανακατασκευή των πεζοδρομίων με βιοκλιματικούς κυβόλιθους (cool materials),

*η διαμόρφωση διόδων πρόσβασης ΑΜΕΑ από βιοκλιματικές τσιμεντόπλακες (cool
materials),

*ενίσχυση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης με τοποθέτηση επιπλέον πινακίδων σήμανσης με φωτοβοτλαϊκά πάνελ,

*η διαγράμμιση των θέσεων στάθμευσης με ανακλαστική βαφή,

*η διαγράμμιση των διαβάσεων,

*η οριοθέτηση των κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης σε εσοχή επί του πεζοδρομίου,

*η τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων LED,

*ενώ παράλληλα θα ασφαλτοστρωθεί το οδόστρωμα και θα διορθωθούν οι φθορές του και η στάθμη του.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software