Εργασίες βελτίωσης ηλεκτρικών υποδομών στην κεντρική πλατεία

| Νέα του Δήμου
Εργασίες βελτίωσης ηλεκτρικών υποδομών στην κεντρική πλατεία

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ενημερώνει τους κατοίκους της πόλης πως ο φωτισμός στην κεντρική πλατεία θα παραμείνει κλειστός για τις επόμενες 7 ημέρες λόγω αλλαγής του κεντρικού πίλλαρ και άλλων εργασιών βελτίωσης των ηλεκτρικών υποδομών. 

Παρακαλούμε για την κατανόησή σας. 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software