Ο Δημος Αγίας Παρασκευής στο GOV.GR

| Νέα του Δήμου
Ο Δημος Αγίας Παρασκευής στο GOV.GR

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, από 29/11/2022, παρέχει πλέον τη δυνατότητα στους δημότες του, της χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών μέσα από το σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον των θυρίδων gov.gr.

Οι θυρίδες των Δήμων στο gov.gr εξυπηρετούν:

• Την έκδοση πιστοποιητικών αρμοδιότητας των Δήμων χωρίς την ανάγκη φυσικών υπογραφών και σφραγίδων. Τα πιστοποιητικά αυτά είναι έγκυρα σε φυσική αλλά και σε ψηφιακή μορφή, τόσο στη Δημόσια Διοίκηση όσο και κατά την προσκόμισή τους σε ιδιωτικούς φορείς.
• Την υποδοχή και διεκπεραίωση αιτήσεων δημοτών από το gov.gr, με πρώτη υπηρεσία τη Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας

Επιπλέον από 12/01/2023 εξασφαλίζεται η ενιαία διαχείριση των ηλεκτρονικών αιτήσεων των πολιτών καθώς και των αιτήσεων που δρομολογούνται από τα ΚΕΠ στο ίδιο απλό και φιλικό περιβάλλον διαχείρισης των Θυρίδων του gov.gr.

Το σύνολο των αιτήσεων που μπορεί να αναζητήσει ο πολίτης στο gov.gr για τον Δήμο μας αλλά και περισσότερες πληροφορίες παρουσιάζονται εδώ.

Εναλλακτικά μπορείτε να συνδεθείτε μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου www.agiaparaskevi.gr, επιλέγοντας το e-Υπηρεσίες > ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software