Απορρίφθηκε η προσφυγή του κ. Γεωργίου Οικονόμου

| Νέα του Δήμου
Απορρίφθηκε η προσφυγή του κ. Γεωργίου Οικονόμου

Την Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2022, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίας Παρασκευής ενέκρινε το πρακτικό «Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών και Προμηθειών για την υπηρεσία με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΛΑΔΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ».

Την Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2022, ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Γεώργιος Οικονόμου προσέφυγε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, κατά της συγκεκριμένης απόφασης.

Σήμερα, Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022, έπειτα από έγγραφη ενημέρωση του Δήμου Αγίας Παρασκευής εκ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με αριθμό πρωτοκόλλου 128759,  γνωστοποιήθηκε πως η προσφυγή του  Δημοτικού Συμβούλου, κ. Γεωργίου Οικονόμου απορρίφθηκε.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software