Πρόσκληση ενδιαφέροντος (παροχή υπηρεσίας)

| Νέα του Δήμου
Πρόσκληση ενδιαφέροντος (παροχή υπηρεσίας)

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην παροχή υπηρεσίας με τίτλο Ανάθεση Εργασίας (εντολή) σε Δικαστικό Επιμελητή για επιδόσεις εγγράφων της υπηρεσίας εσόδων του Δήμου  συνολικού ποσού 25.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software