Κανένα σχολείο της Αγίας Παρασκευής χωρίς θέρμανση

| Νέα του Δήμου
Κανένα σχολείο της Αγίας Παρασκευής χωρίς θέρμανση

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, μέσω της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για όλους τους μαθητές, σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα της πόλης, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους και φυσικά καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα.

Οι τεράστιες ανατιμήσεις που έχουν παρατηρηθεί στα τιμολόγια της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, λόγω της ενεργειακής κρίσης, έχει επιφέρει ανησυχία στους γονείς των μαθητών, αλλά ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, κ. Βασίλης Ζορμπάς, ξεκαθαρίζει με απόλυτο τρόπο πως κανένα σχολικό συγκρότημα δε θα παραμείνει χωρίς θέρμανση και πως οι μαθητές όλων των βαθμίδων καθώς και το εκπαιδευτικό προσωπικό δε θα αντιμετωπίσουν το παραμικρό πρόβλημα.

Ο κ. Ζορμπάς βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους Προέδρους της Πρωτοβάθμιας αλλά και της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, τον κ. Γουργούλη και τον κ. Μπουρλιάσκο αντίστοιχα, διαμηνύοντας τους πως ο Δήμος θα κάνει ότι χρειαστεί για να μην παρουσιαστεί κανένα πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία των μαθημάτων.  

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software