Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη

| Νέα του Δήμου
Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Διαβήτη “14 Νοεμβρίου” θα πραγματοποιήσει συνεδρίες εκπαίδευσης, χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό εργαλείο “Χάρτες Συζήτησης” - Μαθαίνοντας το Διαβήτη, μεσώ ομάδων συζήτησης.

Πρόκειται για ένα διασκεδαστικό, διαδραστικό και εκπαιδευτικό τρόπο, όπου τα μέλη της ομάδας συμμετέχουν ενεργά με την χρήση εικόνων, ερωτήσεων, δεδομένων και πληροφοριών, προκειμένου να κατανοήσουν σε βάθος τις πληροφορίες που τους αφορούν, συμβάλλοντας στην διαδικασία εκμάθησης στα θέματα του διαβήτη και όχι μόνο. Θα δημιουργηθούν ομάδες 5-8 ατόμων οι οποίοι θα παρακολουθήσουν εκπαιδευτικές ενότητες όπως : η ζωή με τον διαβήτη, πώς δρα ο διαβήτης, υγιεινή διατροφή και άσκηση.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software