Στήριξη Επιχειρηματικότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής

| Νέα του Δήμου
Στήριξη Επιχειρηματικότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής κατέθεσε αίτηση χρηματοδότησης 150,000€ στην Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του ΥΠΑΝ για την παροχή συμβουλευτικού έργου με τίτλο «Στήριξη επιχειρηματικότητας δήμου Αγίας Παρασκευής», με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 

Το έργο αφορά στη δυνατότητα που παρέχεται στον Δήμο Αγίας Παρασκευής, να γνωρίσει το ευρύτερο εξωτερικό και επιχειρηματικό περιβάλλον του δήμου, να εντοπίσει τις ανάγκες των επιχειρήσεων αλλά και του δήμου και έπειτα να διαμορφώσει στοχευμένες δράσεις που θα καλύπτουν τις ανάγκες αυτές.

Όλες αυτές οι ενέργειες γίνονται με σκοπό την δημιουργία «Κέντρου Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας» στον δήμο μας, σε συνεργασία με διάφορους θεσμικούς φορείς.

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΝΙΚΟΣ ΖΟΜΠΟΛΑΣ

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software