Πρόγραμμα Κινητού Πράσινου Σημείου

| Νέα του Δήμου
Πρόγραμμα Κινητού Πράσινου Σημείου

Γνωρίστε το Κινητό Πράσινο Σημείο που επισκέπεται την πόλη μας. Σταθμεύει κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή σε προκαθορισμένα σημεία και συλλέγει ανακυκλώσιμα υλικά πολλών κατηγοριών.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ (WORD, PDF)

 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software