Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Πανηγύρεως Αγίας Παρασκευής

| Νέα του Δήμου
Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Πανηγύρεως Αγίας Παρασκευής

Ο Δήμος ενημερώνει τους κατοίκους για το Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Πανηγύρεως Αγίας Παρασκευής

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software