Αναστολή λειτουργίας Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών της ΥΔΟΜ

| Νέα του Δήμου
Αναστολή λειτουργίας Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών της ΥΔΟΜ

Αναστέλλουμε τη λειτουργία του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης, από 18-07-2022 έως 28-07-2022, λόγω του διογκωμένου προβλήματος υποστελέχωσης και φόρτου εργασίας,  ο οποίος έχει επιβαρυνθεί και από την υποχρέωση ενημέρωσης των υπαλλήλων της νέας ΥΔΟΜ Δήμου Παπάγου-Χολαργού (η οποία ήδη λειτουργεί) για παλιές υποθέσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί και τον διαχωρισμό φακέλων, για τους οποίους γίνεται τμηματική παραλαβή. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΡΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software