Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα των κατασκηνώσεων

| Νέα του Δήμου
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα των κατασκηνώσεων

Οι γονείς που θα δουν στα αποτελέσματα ότι εγκρίνεται η συμμετοχή τους, με βάση τον  αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους για το παιδί ή τα παιδιά τους, σε κάποια από τις  κατασκηνωτικές περιόδους , δεν χρειάζεται να προβούν σε περαιτέρω ενέργεια.

Το Τμήμα Παιδείας θα ενημερώσει τις κατασκηνώσεις με τα πλήρη στοιχεία των παιδιών που  πρόκειται να υποδεχθούν. Οι γονείς θα πρέπει να καταβάλλουν στην κατασκήνωση το πόσο  που αναγράφεται στα αποτελέσματα, εάν ανήκουν στην κατηγορία που έχουν οικονομική  συμμετοχή.

Όσον αφορά στους γονείς, που δεν βλέπουν στα αποτελέσματα τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους, σημαίνει πως είναι υπεράριθμοι και έχουν τις εξής επιλογές:

1. Να παραμείνουν ως υπεράριθμοι και σε περίπτωση ακύρωσης, να καταλάβουν την  κενή θέση, πάντα με σειρά προτεραιότητας.

2. Να υποβάλλουν νέα αίτηση, για την συμμετοχή τους σε κάποια κατασκηνωτική περίοδο που υπάρχουν κενές θέσεις. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως την Τετάρτη 9/6/22, και μέχρι συμπληρώσεως των κενών θέσεων .

Οι θέσεις που συνολικά παραμένουν κενές είναι περίπου 7 (παίζει ρόλο το ποσό).

Παρακαλούμε σε περίπτωση ακύρωσης να μας ενημερώσετε εγκαίρως προκειμένου να  συμμετέχει κάποιο άλλο παιδί.

Τηλ επικοινωνίας, Τμήματος Παιδείας: 2132004568, 601

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software