Εκδήλωση ενδιαφέροντος διενέργειας δημόσιας μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου

| Νέα του Δήμου
Εκδήλωση ενδιαφέροντος διενέργειας δημόσιας μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής διακηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος διενέργειας δημόσιας μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου ή όμορων-συνορευομένων ακινήτων, αποκλειστικά, για την επιτακτική και επείγουσα μετεστέγαση του προσωπικού, της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software