Απόδοση τέλους 0,5% ή 5% καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

| Νέα του Δήμου
Απόδοση τέλους  0,5%  ή 5%  καταστημάτων υγειονομικού  ενδιαφέροντος

Ο  Δήμος  Αγίας  Παρασκευής  σας ενημερώνει  ότι σύμφωνα  με  τις  διατάξεις του Ν. 4798/21 (ΦΕΚ Α΄68/24.04.2021) τα  καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος υποχρεούνται  στην  απόδοση τέλους 0,5%  επί  των  ακαθαρίστων εσόδων τους.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software