Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης 2022

| Νέα του Δήμου
Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης 2022

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής υλοποιεί και φέτος το Θερινό Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης με στόχο να προσφέρει στα παιδιά μια ποιοτική διέξοδο απασχόλησης, δίνοντάς τους την ευκαιρία να διασκεδάσουν και να εκφραστούν δημιουργικά, βοηθώντας παράλληλα τους γονείς- κατοίκους της πόλης μας και κυρίως τους εργαζόμενους γονείς αλλά και τις οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστερες οικογένειες.

Ο τρόπος λειτουργίας του Προγράμματος και λόγω της επικρατούσας κατάστασης από την πανδημία του covid 19, θα στηριχθεί στον τρόπο λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά και τη νομοθεσία και τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα ισχύουν την περίοδο της εφαρμογής του προγράμματος  και στην μελέτη του Τμήματος Παιδείας.

Το πρόγραμμα θα καλύψει το χρονικό διάστημα, από 20/6/2022 έως και  22/7/2022   σε δυο Περιόδους των τριών εβδομάδων η κάθε μία.

Συγκεκριμένα:

Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ:  Από 20/06/2022 έως και 08/07/2022 (15 εργάσιμες ημέρες)

Β ΠΕΡΙΟΔΟΣ:  Από 04/07/2022 έως και 22/07/2022 (15 εργάσιμες ημέρες)

με ωράριο λειτουργίας 07:00 -16:00, με προσέλευση από 07:00 έως 09:00 το πρωί και αποχώρηση από τα εκπαιδευτικά κέντρα από 14:00 έως 16:00. Το πρόγραμμα θα καλύψει συνολικά (αθροιστικά) και στις 2 περιόδους, έως 720 θέσεις παιδιών που θα πάνε πρώτη δημοτικού έως και τα παιδιά που ολοκληρώνουν την ΣΤ Δημοτικού, σε έξι (6) σχολικά συγκροτήματα της πόλης μας που θα λειτουργήσουν ως κέντρα εφαρμογής του προγράμματος.

Δίνεται η  δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, και στα παιδιά που φοιτούν στα τυπικά Δημοτικά σχολεία  του Δήμου μας, με  παράλληλη στήριξη. Τα παιδιά αυτά εφ όσον το επιθυμούν οι οικογένειές τους, θα έχουν την δυνατότητα  να συμμετέχουν και να παρακολουθήσουν καθ΄ όλα το πρόγραμμα, με παράλληλη στήριξη από συνοδό επιλογής και δαπάνης του Γονέα. Ωστόσο οι γονείς αυτοί δεν θα επιβαρυνθούν οικονομικά για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και θα συμμετέχουν δωρεάν, τηρώντας όμως την σειρά προτεραιότητας. Εάν οι γονείς είναι και οι δύο εργαζόμενοι θα υποβάλλουν αίτηση τις ημερομηνίες για τους εργαζόμενους γονείς, διαφορετικά την ημερομηνία για τις οικογένειες με κοινωνικά κριτήρια.

 Τα παιδιά θα παραδίδονται και θα παραλαμβάνονται στο, και από το σχολείο, από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους.

ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 1o, 3o, 4o, 6o, 7ο και 9ο Δημοτικά Σχολεία.

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ορίζονται τρεις κατηγορίες συμμετοχής (το κόστος συμμετοχής είναι ανά περίοδο):

 Α΄ κατηγορία, με μηδενική συμμετοχή, οι οικογένειες:

 με ένα παιδί και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 0-18.000€.

 με δύο παιδιά και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 0-24.000€.

 με τρία ή περισσότερα  παιδιά και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 0-30.000€.

Β΄ κατηγορία, με συμμετοχή πενήντα ευρώ, οι οικογένειες

με ένα παιδί και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 18.000,00€-30.000,00€

με δύο παιδιά και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 24.000,00€-40.000,00€

με τρία ή περισσότερα παιδιά και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 30.000,00€-60.000,00€

Γ΄ κατηγορία, με συμμετοχή εκατό ευρώ, οι οικογένειες

με ένα παιδί και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 30.000,00€ και πάνω

με δύο παιδιά και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 40.000,00€ και πάνω

με τρία ή περισσότερα παιδιά και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 60.000,00€ και πάνω.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Έντυπη αίτηση.
 2. Πιστοποιητικό-Βεβαίωση Οικογενειακής Κατάστασης
 3. Εκκαθαριστικό Σημείωμα του Φορολογικού έτους 2020 ή 2021 εφόσον υπάρχει.
 4. Βεβαίωση Εργασίας και των 2 γονέων
 5. Βεβαίωση του Δ/ντή / Δ/ντριας του Νηπιαγωγείου ή Δημοτικού της Αγίας Παρασκευής που φοιτά το παιδί ή βεβαίωση - αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας των γονέων ή λογαριασμό ΔΕΚΟ στο όνομα των γονέων. Εξαίρεση στο παρόν δικαιολογητικό θα έχουν οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δήμου μας.
 6. για τα παιδιά με παράλληλη στήριξη πέραν των παραπάνω απαιτείται και ιατρική γνωμάτευση.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Για την επιλογή των παιδιών, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και θα προηγηθούν τα παιδιά των οικογενειών που κατοικούν στο Δήμο μας και εργάζονται και οι 2 γονείς , ανεξάρτητα σε ποια εισοδηματική κατηγορία ανήκουν. Θα ακολουθήσει η υποβολή των αιτήσεων των οικογενειών με κοινωνικά κριτήρια (μονογονεϊκότητα, πολυτεκνία, τριτεκνία, αναπηρία) και έπονται οι υπόλοιπες οικογένειες.
 • οι αιτήσεις θα υποβληθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου, αφού πρώτα ελεγχθούν από το Τμήμα Παιδείας, Μεσογείων 415-417 από 08:30-13:00 ως εξής:

Ανεξάρτητα εισοδηματικής κατηγορίας

 • Πέμπτη 12 Μαΐου και Παρασκευή 13 Μαΐου μόνο για τις οικογένειες που εργάζονται και οι δύο γονείς και είναι κάτοικοι του Δήμου μας, οι οποίοι και προηγούνται.
 • Δευτέρα 16 Μαΐου για τις οικογένειες με κοινωνικά κριτήρια καταθέτοντας το ανάλογο πιστοποιητικό.
 • Τρίτη 17 και Τετάρτη 18 Μαΐου για τις υπόλοιπες οικογένειες και μέχρι συμπληρώσεως των 720 θέσεων παιδιών αθροιστικά και στις δύο περιόδους.
 • Σε περίπτωση που συμπληρωθούν οι θέσεις των 720 παιδιών νωρίτερα από την 18η Μαΐου (την ημερομηνία δηλαδή που ολοκληρώνεται η υποβολή των αιτήσεων όλων των κατηγοριών), θα αναρτηθεί ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα σταματήσει η υποβολή των αιτήσεων. Στην περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις στις 18 Μαΐου, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση. Σε κάθε περίπτωση θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

     Η κάθε οικογένεια μπορεί να κάνει αίτηση για μια μόνο περίοδο. Ωστόσο επιτρέπεται  ένα παιδί εάν το επιθυμεί να συμμετέχει με δεύτερη αίτηση του και σε δεύτερη περίοδο, εάν και εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις μετά την 18η Μαΐου και έως τις 25 Μαΐου , καταβάλλοντας ολόκληρο το ποσό και για την δεύτερη περίοδο.

 • O αριθμός των παιδιών ανά περίοδο θα καθοριστεί από τις εγγραφές των παιδιών σύμφωνα με τις επιθυμίες τους, και έως 720 θέσεις παιδιών αθροιστικά και στις δυο περιόδους.
 • Η αίτηση θα θεωρείται έγκυρη μόνο εάν είναι υπογεγραμμένη και επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και θα καταγράφεται το όνομα του παιδιού στην κατάσταση του αντίστοιχου σχολείου. 
 • Στην περίπτωση που θα συμμετέχουν αδέλφια θα συμπληρώνεται διαφορετική έντυπη αίτηση, χωρίς όμως την υποβολή και των υπόλοιπων δικαιολογητικών .
 • το κόστος οφείλει να το καταβάλει η οικογένεια στο ταμείο του Δήμου μέχρι την έναρξη του Προγράμματος. Επισημαίνεται πως τα χρήματα δεν επιστρέφονται παρά μόνο για σοβαρό λόγο και κατόπιν απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

 *  Για την έκδοση Πιστοποιητικού Οικογενειακής κατάστασης μπορείτε και ηλεκτρονικά να το εκτυπώσετε ακολουθώντας  τα παρακάτω βήματα:

 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΣΩ  gov.gr

Στην ιστοσελίδα   www.gov.gr   πατάω οικογένεια, επιλέγω οικογενειακή κατάσταση, κατόπιν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, στην συνέχεια, είσοδος στην υπηρεσία, σύνδεση, και πληκτρολογώ τους κωδικούς taxisnet (username και password) ύστερα πατάω, συνέχεια μετά επιλέγω έκδοση και μετά λήψη αρχείου και τέλος εκτύπωση.

 Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα του Τμήματος Παιδείας:  213 2004568,  213 2004601

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software